Eğitimler
  • Psikodrama Eğitimi
  • Bireysel Davranışçı Terapi (BDT)
  • Cinsel Terapi
  • Aile ve Çift Terapisi
Testler
  • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
  • Tematik Algı Testi (TAT)
  • Stanford-Binet Zeka Testi
  • Goodenouhg-Harris Bir İnsan Çiz Testi